Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2023. szeptember 22.

Régi fotók a Felvidéken

4552 találatok száma

A Szent Elzeár Iskola nevelőtestülete a harmincas években

Részletek

Az 1902-ben létrehozott egyházi iskolát, az ún. Zárda iskolát, Kálnoky Adél grófnő alapította. Az 1. világháború után is az ún. Zárda iskolát a Szent Elzár római katolikus leányiskolát Nagymegyeren, a Páli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek vezették. Az iskola igazgatónője Schramil Palmira nővér lett. A tantestület további tagjai: Bujna Lujza nővér, Bukovy Hedvig tanítónő, Zálezsák Erzsébet tanítónők voltak. Az iskolának három tanterme közül kettőben folyt a mindennapi tanítás. A harmadik tantermet a kézimunka tanításra rendezték be. Az iskola tanulóinak száma az 1923/24 és az 1938/39-es tanév között 185 és 209 között volt. A harmincas években készült fotón az első sorban középett Marczy József nagymegyeri plébános látható. Schramil Palmira nőver, igazgatónő az első sorban a kép baloldalán látható.

Kategóriafotó
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1930 (Bizonytalan évszám)
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4168
Módosítás dátuma2017. szeptember 30.

Nagymegyer, utcaképek 1939-ben

Részletek

Az 1938. november 2-i 1. bécsi döntés értelmében Csallóközt – és ezáltal Nagymegyert is – ismét Magyarországhoz csatolják. 1939-ben Nagymegyernek 4644 lakója volt. Az 1939-es év első felében a visszacsatolt területeken a települések főterén ünnepélyes keretek között felhúzták az országzászlót. Nagymegyeren ez az országzászló ünnepélyes felavatására 1939. június 4-én került sor. Az alatta lévő kép a Hősök terén 1938 novemberében, az 1. világháború hősi halottainak emlékére felavatott emlékmű. A kép két szélén a város két temploma, baloldalon a református templom (1795-ben épült), jobboldalon a katolikus templom (épült 1900-ban) látható.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1939
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4163
Módosítás dátuma2017. szeptember 30.

Nagymegyeri Szent Elzeár iskola

Részletek

Jelentős esemény volt Nagymegyer életében az un. Zárda iskola felépítése. Az építtető a csicsói grófnő, Köröspataky Kálnoky Adél volt. Az 1902. július 27-én felszentelt iskolában a grófnő a tanítást a Szent Vince Leányai nevet viselő szerzetes rendre bízta. A leányiskola, a Szent Elzeár Iskola nevet vette fel. A tanítás három tanteremben, összevont osztályokban folyt. A leányiskola növendékeinek aktivitása rövid időn belül megnyilvánult a településen. Az 1. világháború után a Szent Elzár római katolikus leányiskolát, a Páli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek vezették 1944-ig. A 2. világháború után az 1950/51-es tanévben újitották fel az épületben a tanitást. A helyi magyar tannyelvű iskola kihelyezett osztályai jártak ide az ezredfordulóig.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1908
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4151
Módosítás dátuma2017. szeptember 28.

Nagymegyeri vasútállomás

Részletek

A Dunaszerdahely Komárom közötti vasúti hálózat részeként jött létre 1896-ban a nagymegyeri vasútállomás. Kialakulásakor az állomás közel 2 km-re volt a lakott településtől.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1896
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4150
Módosítás dátuma2017. szeptember 29.

Üdvözlet Hetényről

Részletek

A képeslapra a fényképeket Pintér Mihály, hetényi kereskedő – fűszeres és hentes készíttette. Monotory György, Bubapest, IX. Lónyi u. 12 cím alatt lakó fényképész fejezte be a munkálatokat.
A kép közepén az 1782-ben épült református templom, a baloldali felső sarokban a községháza és az 1931-ben épült új paplak a templomúttal. Balra lent látható a képeslap megrendelőjének – Pintér Mihálynak az üzlete. Jobbra lent a posta épülete, a Kocsmaköz bejárata a Weiner házzal és a Szelle-házzal. Az alsó sarokban a temetőben található Hősi Halottak Emlékműve, melyet 1923-ban avattak fel.

Kategóriaképeslap
TelepülésHetény [Chotín]
Kiadás éve1931 (Bizonytalan évszám)
Forrás, adományozóHetényi Értéktár Bizottság
ID4148
Módosítás dátuma2017. szeptember 28.

Nagymegyer főtere 1915-ben

Részletek

Nagymegyernek a háború kitörése után 3586 lakosa volt. A népesség növekedése befolyásolta új közintézmények kialakítását. 1900-1914 között számos új épületet adtak át a városban. Ezek közé tartozott: új községi óvoda, (a kép jobboldalán) Nagymegyer és Vidéke Takarékpénztár épülete (a kép balodalán) a város főterén. A Csallóközi Hírlap szerkesztői többször foglalkoznak a járdák hiányával a városban. Szinte járhatatlanok A járda-probléma megoldása kitolódott az 1. világháború kitörése utáni időszakra. A nagymegyeri fogolytábor lakói kezdték el a város járdáinak építését. A járdák hiánya a főtéren csak később oldódott meg.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1915
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4141
Módosítás dátuma2017. szeptember 28.

Nagymegyeri Szent Miklós templom

Részletek

A 19. század második felében a legnagyobb nagymegyeri vallási közösség a római katolikus egyházközösség életében jelentős változások történtek. A római katolikus templom állapota a 19. század végére tovább romlott, ezért lebontották. Az új templom felépítését a csicsói kastélyban élő grófi család képviselője, Köröspataki Kálnoki Adalheidis-Sabran Pontevés hercegnő vállalta meghalt fiának Henriknek és férjének Sabran Pontevés hercegnek emlékére. Az templom alapkő-letételére 1899.február 8-án került sor. Az eklektikus stílusú épületet 1900.október 28-án szentelték fel. Az új templom felszentelése után rövid időn belül restaurálásra szorult.még az 1912-es évben végrehajtották a templom mennyezetének átépítését. A munkálatok elvégzése után sor került a templom második felszentelésére.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1915
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4139
Módosítás dátuma2017. szeptember 28.

Nagymegyer és Vidéke Takarékpénztár épülete

Részletek

1900-1914 között Nagymegyeren számos új épületet adtak át. Ezek egyike volt a város központjában a Nagymegyer és Vidéke Takarékpénztár épülete. Működése pozitívan hatott Nagymegyer és környéke gazdasági életére.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1900 (Bizonytalan évszám)
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4134
Módosítás dátuma2017. szeptember 27.

Nagymegyeri üzletek

Részletek

1918-45 között Nagymegyer lakosságának 10%-t a zsidó lakosság alkotta. Ők irányították a város kereskedelmét. A képeslapon Nagymegyeren mai főutcáján látható két zsidó üzlet 1939-ből.

Kategóriaképeslap
TelepülésNagymegyer [Veľký Meder]
Kiadás éve1939
Forrás, adományozóNagymegyeri Értéktár Bizottság
ID4131
Módosítás dátuma2017. szeptember 27.

Marczell Béla néprajzi gyűjtésen

Részletek

A szerző adatközlői körében Balonyban, 1981-ben. Balról: Marczell Béla, Farkas Endre, Vermes Jenő, Vermes Jenőné

Kategóriafotó
TelepülésBalony [Baloň], Kisudvarnok [Malé Dvorníky]
Kiadás éve1981 (Bizonytalan évszám)
Forrás, adományozóMarczell Béla, néprajzkutató
ID4124
Módosítás dátuma2017. szeptember 6.

4552 találatok száma